Dammåns fisktrappa är den enda fiskkontroll i landet som manuellt räknar och kontrollerar den uppvandrade öringen. Här får du som besökare möjlighet att studera och se den vackra Dammåöringen i verkligheten.

Dammåns fisketrappa har varit i bruk sedan 1950 och drivs av Dammåns FVO. Detta som ett resultat av att det samma år fastslogs att ett kraftverk skulle  byggas i Dammån. Eftersom fisketrappan konstruerades och togs i drift innan bygget av kraftverket påbörjades blev det aldrig något avbrott för den vandrande
öringen i Dammån. I över 60 år har det förts statistik på varje öring som passerat fisketrappan. Detta är något som gör Dammåns fisketrappa unik. Fisketrappan vittjas två gånger dagligen, kl 8.00 och kl 16.00, med start i mitten av juni. Guiden väger, mäter och könsbestämmer varje öring innan de sedan släpps ut på fisketrappans ovansida. Här kan du som besökare få se de vackra fiskarna i verkligheten samtidigt som den vackra miljön och lättillgängligheten gör Dammåns fisketrappa till en rolig utflykt för hela familjen.

SÅ HITTAR DU HIT
Strax norr om byn Hallen är det skyltat till Camp Dammån.
Fisketrappan ligger 5 minuters bilväg därifrån.

Rapporter, historia och öppettider för fisktrappan, klicka på länken nedan.

fisketrappan
Fisketrappan förs statestik på varje öring som passerat