VÄSTFJÄLLET – Stenhyddan

Västfjället är ett lättillgängligt fjäll med tydligt markerade leder. Här är oftast torrt i marken. Öster om slalombacken i Bydalen, finns en markerad led till Fjällhalsens servering vid trädgränsen. Fortsätt leden nordväst ca 1 km, vid förgreningen följer du sommarleden mot Västfjällets topp 1 158 m ö h.

Från toppen går du väster ut tills du träffar på leden mot Stenhyddan, ta höger. Stenhyddan uppfördes vid midsommartid 1896, som raststuga för dåtidens turister de s.k. luftgästerna som kom till fjälls för den rena luften.

Efter en paus vid stenhyddan, tar du leden söder om passet mellan Västfjällets utlöpare och Hovdeshögen. Ta vägen ner genom skogen, Hovdebacken ner till Hovde eller följ liftgatan ner till Bydalen.

LÄNGD: ca 15 km
TID: ca 5 timmar